ด่วน! โปรดเกล้าฯ ให้ วิระชัย-ชัยวัฒน์ พ้นจากนายตำรวจราชองครักษ์

Đang tải...

โปรดเกล้าฯ ให้ วิระชัย-ชัยวัฒน์ พ้นจากนายตำรวจราชองครักษ์

วันที่ 28 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา มีหนังสือจากสำนักราชเลขานุการในพระองค์ฯ ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายตำรวจราชองครักษ์


โดยมีเนื้อหาระบุว่า ด้วยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายตำรวจราชองครักษ์ จำนวน 2 นาย ดังนี้ 1.พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผบ.ตร. 2.พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.2563 เป็นต้นไป

Đang tải...

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งด่วนที่สุด เรื่อง นายตำรวจราชองครักษ์พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ถึง พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร. โดยระบุว่า ด้วยกองกิจการในพระองค์ฯ มีหนังสือที่ พว0005.1/493 ลง 25 ม.ค.63 ความว่า ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์ จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.63 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

สลก.ตร.จึงขอส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวมาเพื่อทราบการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์ของท่าน และกรุณราตอบรับให้ สลก.ตร.ทราบทางเอกสารในโอกาสแรก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

Đang tải...

อนึ่ง นายตำรวจราชองครักษ์เมื่อพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วจะไม่สามารถประดับเครือ่งหมายรูปอักษรพระปรมาภิไธยย่อบนอินทรธนูด้านขวาได้อีก จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Đang tải...

Đang tải...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*